Znalezione obrazy dla zapytania opłata za przedszkole

AKTUALNA OPŁATA ZA PRZEDSZKOLE

 

Ø dzienna stawka żywieniowa wynosi 6,00 zł

Ø wymagany minimalny pobyt - to 6 godz. dziennie, w tym od 8.00-13.00 pobyt bezpłatny

Ø opłata za pobyt dziecka poza godz. 8.00-13.00 w przedszkolu wynosi 1,00 za godzinę i np. opłata za pobyt dziecka w przedszkolu przy 20 dniach roboczych w miesiącu wynosi:

                  8.00:14.00 - 20zł...

            7.00:14.00 - 40zł......      ..6.00:14.00 - 60zł
            8.00:15.00 - 40zł

            7.00:15.00 - 60zł..............6.00:15.00 - 80zł
            8.00:16.00 - 60zł
...............

            7.00:16.00 - 80zł..............6.00:16.00 - 100zł
            8.00:17.00 - 80zł
.............

            7.00:17.00 - 100zł............6.00:17.00 - 120zł

Ø za każdy dzień nieobecności dziecka zwracana jest opłata za wyżywienie (4,80zł) oraz opłata za pobyt - naliczona za dany dzień

Ø Rodzic płaci tylko za faktyczne godziny pobytu dziecka w przedszkolu i dzienną stawkę żywieniową

Ø Dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub orzeczenie o kształceniu specjalnym zwalnia się z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Zwracamy się również z prośbą o terminowe opłaty za przedszkole. Rodzice, których dziecko nie przyjdzie do przedszkola powinni zgłaszać ten fakt do intendentki lub nauczyciela 1 dzień wcześniej.

Uwaga!

Należność za korzystanie z usług przedszkola, należy wpłacać zgodnie z umową do 15 - tego dnia każdego miesiąca za aktualny miesiąc.

 

Opłaty, za korzystanie z usług przedszkola płatne

 na konto:

PKO Bank Polski SA O/Inowrocław

ul. Królowej Jadwigi 39

NR KONTA 46 1020 1505 0000 0102 0183 2955

Prosimy o prawidłowe wypełnianie treści przekazu bankowego 

/należności za pobyt dziecka w przedszkolu/

KONIECZNE JEST PODANIE:

imię i nazwisko dziecka

numer grupy

 

nazwę ulicy przedszkola, do którego uczęszcza dziecko